Sponsored Links


Top 12 Maturity Quotes, Sayings and Thoughts in Marathi. Maturity Whatsapp Status and Quotes in Marathi Language...What is maturity?
                 
1. Maturity is--जेव्हा तुम्ही जगाला बदलवण्याचा नाद सोडून देता आणि स्वतः च्या सर्वांगीण विकासावर भर देता.

2. Maturity is--जेव्हा तुम्ही लोकांना ते जसे आहेत तसेच स्विकारता.

3. Maturity is--जेव्हा तुम्हाला समजायला लागते कि जीवनात प्रत्येकजण आपापल्या जागी बरोबर असतो

4. Maturity is-- जेव्हा तुम्ही घेण्यापेक्षा देण्यावर जास्त भर देता.

5. Maturity is--जेव्हा तुम्ही नात्या मधल्या अपेक्षा सोडून देता.

6. Maturity is--जेव्हा तुमचं आत्मिक सुख नेमकं कशात आहे ते तुम्हाला समजतं.

7. Maturity is--जेव्हा तुम्ही स्वतः किती हुशार आहात हे जगाला पटवून द्यायच्या भानगडीत पडत नाहीत..

8. Maturity is--जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याकडून स्तुती अथवा शाबासकी मिळण्याची अपेक्षा न ठेवता काम करता.

9. Maturity is---जेव्हा तुम्ही स्वतः ची तुलना दुसऱ्याशी करणे सोडून देता.

10. Maturity is--जेव्हा तुम्ही स्वतः मध्ये रममाण होता..

11. Maturity is--जेव्हा तुम्हाला गरज आणि हव्यास यातील फरक स्पष्टपणे जाणवतो..

आता शेवटचे पण महत्वाचे !

12 Maturity is--जेव्हा तुम्ही आत्मिक सुखाचा सबंध भौतिक गोष्टींशी जोडणे सोडून देता.
Sponsored Links


Post a Comment Blogger

 
Top